XSMT ngày 13/01/2017 - Kết quả xố số miền Trung ngày 13/1/2017

  • Miền Trung
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật

XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 13-1-2017 - Xổ số miền Trung

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
G8
96
58
G7
244
118
G6
6001
1773
2748
7050
5891
3517
G5
9777
9896
G4
97662
35681
93269
35485
73139
64027
58618
80272
08248
90241
26371
39904
31203
62902
G3
49176
69338
81939
35636
G2
61549
25457
G1
33797
42443
ĐB
07220
00953
ĐầuGia LaiNinh Thuận
012,3,4
187,8
20,7
38,96,9
44,8,91,3,8
50,3,7,8
62,9
73,6,71,2
81,5
96,71,6