XSMN ngày 13/10/2017 - Kết quả xố số miền Nam ngày 13/10/2017

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 25/03/2018

Đà Lạt Khánh Hòa Miền Bắc
Kiên Giang Kon Tum Mega 6/45
Tiền Giang
  • Miền Nam
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật

XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 13-10-2017 - Xổ số miền Nam

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
G8
65
66
60
G7
938
242
605
G6
3889
9366
2312
9382
5794
6261
8804
6373
3949
G5
2958
7893
4415
G4
32497
62187
31428
65128
16957
91118
81427
16552
19703
31940
32053
35448
98925
75806
70320
75946
60563
41530
22617
70337
64667
G3
52013
72359
32053
64117
75382
58843
G2
31485
11463
27029
G1
77507
94338
89092
ĐB
701051
293086
051890
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 7 3,6 4,5
1 2,3,8 7 5,7
2 7,8,8 5 0,9
3 8 8 0,7
4 0,2,8 3,6,9
5 1,7,8,9 2,3,3
6 5,6 1,3,6 0,3,7
7 3
8 5,7,9 2,6 2
9 7 3,4 0,2