Video đầu tiên được upload trên Youtube. Cũng đã gần 11 năm rồi!

Video đầu tiên được upload trên Youtube. Cũng đã gần 11 năm rồi!

0
749