Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 10/02/2022

Giải 8 45
Giải 7 101
Giải 6 327166421865
Giải 5 8615
Giải 4 79700577652647312916120104721213019
Giải 3 1863454371
Giải 2 49045
Giải 1 40552
ĐB 489415
ĐầuĐuôi
00,1
10,2,5,5,6,9
2
34
42,5,5
52
65,5
71,1,3
8
9
ĐầuĐuôi
0,10
0,7,71
1,4,52
73
34
1,1,4,4,6,65
16
7
8
19