XS Mega thứ 4 - Kết quả xổ số Mega ngày 19/08/2020