Mơ thấy xích mích với bạn, Chiêm bao thấy xích mích với bạn đánh con gì

Mơ thấy xích mích với bạn

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
xích mích với bạn 06

Giải mã giấc mơ thấy xích mích với bạn

Chiêm bao thấy họp bạn là sắp sửa gặp điều may mắn.

- Thấy bạn từ xa về là gặp tình duyên đẹp.

- Thấy bạn tặng quà hay vật dụng là được của bất ngờ.

- Thấy bạn mất tích,hoặc chết là sẽ có hung tin.

- Thấy bạn bị tù là điềm dính líu về pháp luật.

- Thấy bạn phản mình là điềm hao tài tốn của.

- Thấy mình lừa bạn là điềm có người khác phái yêu mình tha thiết.

Mơ thấy xích mích với bạn, bạn nên đánh đề con 06.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con chuột nhà 17, 49
câu cá rô 76, 87
trèo mái nhà 59
con gián 01, 49
khung xe đạp 89
khai thác vàng 12, 21, 01, 10
mua bán 25, 28
người khóc 85, 87
Cái nhà 01, 26, 73, 14
thấy người bé nhỏ 45, 61