Mơ thấy xem kịch, Chiêm bao thấy xem kịch đánh con gì

Mơ thấy xem kịch

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
xem kịch 13, 63, 35

Giải mã giấc mơ thấy mình đi xem kịch

- Mơ thấy đi xem kịch có ý nghĩa gì, là điềm xấu hay điểm lành

- Chiêm bao thấy mình đi xem diễn kịch là sắp sửa bị mắc lừa. 

- Thấy mình diễn kịch trên sân khấu là mình sắp sửa lừa người.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
lửa cháy 07, 67, 27
bán hàng 18, 28, 98
xe hỏng phanh 87
rụng cả hàm răng 03
thợ xây 78, 87, 73
thấy người cao lớn 31, 21
bữa ăn một mình 74, 31, 84, 14, 16
mèo đẻ 01, 23, 62
sinh lí hai người 02, 22
xiên cá rô 03, 50, 05