Mơ thấy xem kịch, Chiêm bao thấy xem kịch đánh con gì

Mơ thấy xem kịch

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
xem kịch 13, 63, 35

Giải mã giấc mơ thấy mình đi xem kịch

- Mơ thấy đi xem kịch có ý nghĩa gì, là điềm xấu hay điểm lành

- Chiêm bao thấy mình đi xem diễn kịch là sắp sửa bị mắc lừa. 

- Thấy mình diễn kịch trên sân khấu là mình sắp sửa lừa người.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
câu được cá 83, 33
gặp đàn bà 28, 87
cái màn xanh 14, 41
sếp 90, 99
hai chữ số 64, 47
nhận được của bố thí 48
chứa bạc 52, 57, 63
mèo trắng 23, 32
người yêu phản bội 69, 34
mình khóc 85, 87