Mơ thấy xem kịch, Chiêm bao thấy xem kịch đánh con gì

Mơ thấy xem kịch

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
xem kịch 13, 63, 35

Giải mã giấc mơ thấy mình đi xem kịch

- Mơ thấy đi xem kịch có ý nghĩa gì, là điềm xấu hay điểm lành

- Chiêm bao thấy mình đi xem diễn kịch là sắp sửa bị mắc lừa. 

- Thấy mình diễn kịch trên sân khấu là mình sắp sửa lừa người.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
Nhiều người chết 90,20
thiên tài 49, 79, 29
nhà đất lợp rạ 82, 84
con dệp 82, 85
buồn vì chồng 01, 17
con rắn 32, 42, 72
cá trắng 05 - 50
nhện trăng xa 63
hoa nở 79, 83
bị người thân từ bỏ 14, 74