Mơ thấy xem kịch, Chiêm bao thấy xem kịch đánh con gì

Mơ thấy xem kịch

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
xem kịch 13, 63, 35

Giải mã giấc mơ thấy mình đi xem kịch

- Mơ thấy đi xem kịch có ý nghĩa gì, là điềm xấu hay điểm lành

- Chiêm bao thấy mình đi xem diễn kịch là sắp sửa bị mắc lừa. 

- Thấy mình diễn kịch trên sân khấu là mình sắp sửa lừa người.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
khách sạn 32, 47
người khó đẻ 91
tình nhân ồn ào 47, 78
lọc dầu 37, 57, 97
mồ mả 36, 76
nếm đồ chua chát 68, 54, 45
mình giết người 47, 83
bình 07
cạo râu 83, 84
người mình yêu 46, 47, 87