Mơ thấy xem kịch, Chiêm bao thấy xem kịch đánh con gì

Mơ thấy xem kịch

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
xem kịch 13, 63, 35

Giải mã giấc mơ thấy mình đi xem kịch

- Mơ thấy đi xem kịch có ý nghĩa gì, là điềm xấu hay điểm lành

- Chiêm bao thấy mình đi xem diễn kịch là sắp sửa bị mắc lừa. 

- Thấy mình diễn kịch trên sân khấu là mình sắp sửa lừa người.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bị thương 03, 90, 63
ve sầu 30, 80
mực đen 10, 90, 78
ăn cơm 74, 85
bông súng 24, 58
người nhà đến 56, 86
Trang điểm 04,53
mình ở khách sạn 64, 69
áo của vợ 09, 91, 19
con trai đầu lòng 79