Mơ thấy vây hãm, Chiêm bao thấy vây hãm đánh con gì

Mơ thấy vây hãm

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
vây hãm 03, 04

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nhiều ghế 44, 84
Ở tù 19,25
đi đái dắt 98, 99
thấy người bé nhỏ 45, 61
đánh nhau đổ máu 00, 31, 34, 75
giết người 47, 83
chơi tú lơ khơ 03, 62
xe đạp bị hỏng 15
nghi ngờ 94, 49
bùa giải 16, 18, 78