Mơ thấy vây hãm, Chiêm bao thấy vây hãm đánh con gì

Mơ thấy vây hãm

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
vây hãm 03, 04

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cha mẹ chết 83, 75, 62, 68, 80, 24, 26
Hoa 79, 83
thìa 05, 38
khung xe đạp 89
có người thích mình 46, 47, 87
chữ số 22, 82
nhà trẻ 27, 37
đi ỉa gặp người 67, 76
kim chỉ 11, 15, 94
mình ở khách sạn 64, 69