Mơ thấy vây hãm, Chiêm bao thấy vây hãm đánh con gì

Mơ thấy vây hãm

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
vây hãm 03, 04

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
may vá 79, 98, 25
con trai cho vàng 43
bị giật đồng hồ 06, 41
đàn bà chửa 10, 82
Lửa 78,76
gạo 08, 80
ăn khoai 75, 85, 58
sinh đẻ 27, 56
cánh cửa cũ 44, 94
chỗ kín đàn ông 01, 21