Mơ thấy vây hãm, Chiêm bao thấy vây hãm đánh con gì

Mơ thấy vây hãm

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
vây hãm 03, 04

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
người mình thích 46, 47, 87
được vàng 10, 04, 15, 75
cái bàn 95
mỏ vàng dưới sông 88, 89
tính tiền nhầm 39, 72
cúng tổ tiên 40, 46
người trèo cây ngã 33
con rệp 98
con tầu 42, 82
thẩm phán quan tòa 24, 89