Mơ thấy vạc, Chiêm bao thấy vạc đánh con gì

Mơ thấy vạc

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
vạc 73

Giải mã giấc mơ thấy vạc

- Chiêm bao thấy vạc đi ăn đ êm bay ngang nhà mình là điềm gia đình hạnh phúc sau thời gian lướt qua cảnh ba đào.

- Mơ thấy vạc bay ngang nhà buông ra một loạt tiếng là tài lợi vào.

- Nghe tiếng vạc kêu sương mà không thấy vạc là điềm buồn rầu, lo sợ.

Mơ thấy vạc, bạn nên đánh con 73.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chó đen 94, 68
hai chữ số 64, 47
ông tượng 82, 06, 43, 88
gặp gà 33, 45, 57
con heo rừng 78
đi đái dắt 98, 99
tiền 62, 12, 67
tủ lệch 89, 85
khỏa thân 18, 81, 84, 48
cái chầy 94, 29, 11, 98