Mơ thấy vạc, Chiêm bao thấy vạc đánh con gì

Mơ thấy vạc

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
vạc 73

Giải mã giấc mơ thấy vạc

- Chiêm bao thấy vạc đi ăn đ êm bay ngang nhà mình là điềm gia đình hạnh phúc sau thời gian lướt qua cảnh ba đào.

- Mơ thấy vạc bay ngang nhà buông ra một loạt tiếng là tài lợi vào.

- Nghe tiếng vạc kêu sương mà không thấy vạc là điềm buồn rầu, lo sợ.

Mơ thấy vạc, bạn nên đánh con 73.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bẻ gẫy dập vỡ 96, 04
Nhà mới 03,68
nhà xe 65, 66, 67
nếm đồ chua chát 68, 54, 45
tin xấu đột ngột 01, 13
đi ỉa đông người 08, 09
đi xa đánh nhau 93, 39
rắn màu đen 32, 72
hai con mèo cắn nhau 86
ma hiện hình 02, 37