Mơ thấy vạc, Chiêm bao thấy vạc đánh con gì

Mơ thấy vạc

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
vạc 73

Giải mã giấc mơ thấy vạc

- Chiêm bao thấy vạc đi ăn đ êm bay ngang nhà mình là điềm gia đình hạnh phúc sau thời gian lướt qua cảnh ba đào.

- Mơ thấy vạc bay ngang nhà buông ra một loạt tiếng là tài lợi vào.

- Nghe tiếng vạc kêu sương mà không thấy vạc là điềm buồn rầu, lo sợ.

Mơ thấy vạc, bạn nên đánh con 73.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đánh chết người 45, 85
ca hát 07, 57, 94
đốt lò sưởi 03, 37, 87
ánh chớp 53
đồi núi 68, 86, 81
cắt tóc nam 14, 54, 65, 45
mất xe tìm thấy 28, 82, 92
tham ăn 69, 48
đi làm 01, 21, 26
đông 09