Mơ thấy vạc, Chiêm bao thấy vạc đánh con gì

Mơ thấy vạc

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
vạc 73

Giải mã giấc mơ thấy vạc

- Chiêm bao thấy vạc đi ăn đ êm bay ngang nhà mình là điềm gia đình hạnh phúc sau thời gian lướt qua cảnh ba đào.

- Mơ thấy vạc bay ngang nhà buông ra một loạt tiếng là tài lợi vào.

- Nghe tiếng vạc kêu sương mà không thấy vạc là điềm buồn rầu, lo sợ.

Mơ thấy vạc, bạn nên đánh con 73.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cá cảnh 40
cháy đống rơm 17, 71, 27, 72
thằng điên ngồi xe 31
nam đèo nữ 12, 25, 92
cá thường 56
mơ thấy bố chết nhưng bố chưa chết 87, 97, 67
bãi tha ma 78, 87
con hổ 17 - 71
chứa bạc 52, 57, 63
ăn tiệm 26, 56, 21