Mơ thấy tượng đá, Chiêm bao thấy tượng đá đánh con gì

Mơ thấy tượng đá

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
tượng đá 06, 56, 65

Mơ thấy tượng đá

- Mơ thấy tượng đá là điểm gở

- Mơ thấy thần tượng đá hay tượng đồn biết nói là thất bại.

- Mơ thấy bức tượng cử động là phá sản, tù tội.

Mơ thấy tượng đá, bạn nên đánh đề con 06, 56, 65.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ảnh bà cụ 54, 59
lá vàng 84, 48
rắn cắn 14, 59, 95
bông súng 24, 58
bếp lửa 20, 25, 54
tiền xu 01, 01
giò 78, 84, 89
thước kẻ 11, 05
thỏ con 38, 78
cãi nhau với người yêu 36, 37, 68