Mơ thấy tượng đá, Chiêm bao thấy tượng đá đánh con gì

Mơ thấy tượng đá

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
tượng đá 06, 56, 65

Mơ thấy tượng đá

- Mơ thấy tượng đá là điểm gở

- Mơ thấy thần tượng đá hay tượng đồn biết nói là thất bại.

- Mơ thấy bức tượng cử động là phá sản, tù tội.

Mơ thấy tượng đá, bạn nên đánh đề con 06, 56, 65.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con heo rừng 78
hổ 78
rùa 87,56
Nhà cửa, xóm làng, rơm rạ, lửa cháy 23, 67
người xa về 45, 57, 32
mình đỏ 72, 91
bóng bàn 15, 95, 49
xích lô 19, 18, 94
thằng điên ngồi xe 31
cái câu 01, 26, 73