Mơ thấy tượng đá, Chiêm bao thấy tượng đá đánh con gì

Mơ thấy tượng đá

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
tượng đá 06, 56, 65

Mơ thấy tượng đá

- Mơ thấy tượng đá là điểm gở

- Mơ thấy thần tượng đá hay tượng đồn biết nói là thất bại.

- Mơ thấy bức tượng cử động là phá sản, tù tội.

Mơ thấy tượng đá, bạn nên đánh đề con 06, 56, 65.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
súng 61
bánh dày 85
cối giã cua 92, 87
đi ỉa đông người 08, 09
bát 31, 38
cúng tổ tiên 40, 46
quán rượu ngoài trời 69
chém nhau 17, 37, 77
bị tấn công 02, 05
cô liên 47, 57