Mơ thấy tượng đá, Chiêm bao thấy tượng đá đánh con gì

Mơ thấy tượng đá

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
tượng đá 06, 56, 65

Mơ thấy tượng đá

- Mơ thấy tượng đá là điểm gở

- Mơ thấy thần tượng đá hay tượng đồn biết nói là thất bại.

- Mơ thấy bức tượng cử động là phá sản, tù tội.

Mơ thấy tượng đá, bạn nên đánh đề con 06, 56, 65.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mang thai 53, 63, 42
bị tấn công 02, 05
mầu trắng 01
cưỡng ép 03, 38, 83
gặp tiền 01, 76, 16
xe tang 34, 35, 36
đống rơm 25, 65, 27
can trăn trườn người 86, 87
bảo vật 06, 31, 13, 60, 48, 86
được của 53, 78, 80