Mơ thấy từ giã, Chiêm bao thấy từ giã đánh con gì

Mơ thấy từ giã

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
từ giã 31, 32, 87

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
củ khoai 75, 95
nhặt được vàng 00, 01, 10
đánh cướp 08, 84
Nhiều người chết 90,20
ngủ với gái 21, 61, 28, 75, 57
ong 16, 56, 96
bông hoa 85, 65, 79, 61
con chó 29, 59, 95
cái kim 84, 34
ăn chuối 34, 64