Mơ thấy trông thấy hai đống cứt tròn, Chiêm bao thấy trông thấy hai đống cứt tròn đánh con gì

Mơ thấy trông thấy hai đống cứt tròn

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
trông thấy hai đống cứt tròn 01, 02, 20

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
rùa 87,56
rắn bơi 21, 82
hồn quỷ 95, 48
gặp bạn gái chị gái 78, 89, 90
người ăn bánh mì 69
con rết 00, 08, 20
đi đái dắt 98, 99
phân người 31, 36, 63
máy bay 47, 74, 71, 17
xây dựng bàn thờ 27, 72