Mơ thấy trèo tường, Chiêm bao thấy trèo tường đánh con gì

Mơ thấy trèo tường

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
trèo tường 56

Giải mã giấc mơ thấy trèo tường

- Nếu bạn mơ thấy trèo tường, giấc mơ đó có nghĩa là bạn dòm ngó một địa vị. 

- Nếu trong giấc mơ bạn thấy mình trèo qua khỏi tường, điềm báo là toại nguyện. 

Bạn nên đánh con 56, nếu bạn mơ thấy trèo tường.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con trai đầu lòng 79
dọn nhà vệ sinh 26, 62
giáo viên 52, 57
mình đỏ 72, 91
mèo cắn 29, 41, 14
bị tấn công 02, 05
ngôi mộ 36, 76
cha chết 05,72
hoa nở 79, 83
Hoa 79, 83