Mơ thấy trèo tường, Chiêm bao thấy trèo tường đánh con gì

Mơ thấy trèo tường

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
trèo tường 56

Giải mã giấc mơ thấy trèo tường

- Nếu bạn mơ thấy trèo tường, giấc mơ đó có nghĩa là bạn dòm ngó một địa vị. 

- Nếu trong giấc mơ bạn thấy mình trèo qua khỏi tường, điềm báo là toại nguyện. 

Bạn nên đánh con 56, nếu bạn mơ thấy trèo tường.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
xe lu 31, 41
nghe ô tô chạy 22, 77
ông già 36, 76, 56
ông chủ 21, 26, 22, 27
cổng trào 40, 80, 20
con sâu 24, 80
phân chia 02, 05, 31, 42, 41
xì hơi xe 42, 92
kim chỉ 11, 15, 94
ông sãi bà sãi 16, 56, 36