Mơ thấy trèo tường, Chiêm bao thấy trèo tường đánh con gì

Mơ thấy trèo tường

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
trèo tường 56

Giải mã giấc mơ thấy trèo tường

- Nếu bạn mơ thấy trèo tường, giấc mơ đó có nghĩa là bạn dòm ngó một địa vị. 

- Nếu trong giấc mơ bạn thấy mình trèo qua khỏi tường, điềm báo là toại nguyện. 

Bạn nên đánh con 56, nếu bạn mơ thấy trèo tường.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
áo mưa 87, 42, 07, 67
Con tim 11, 31, 51, 71
con đỉa 05, 14, 45,43
trời sao lác đác 31, 49
đỉa cắn người 58
tử hình sống lại 48, 51, 71
đi lễ 12, 21
nhà vệ sinh 34, 71
khâm phục 37, 73
chém chuột 92