Mơ thấy trèo tường, Chiêm bao thấy trèo tường đánh con gì

Mơ thấy trèo tường

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
trèo tường 56

Giải mã giấc mơ thấy trèo tường

- Nếu bạn mơ thấy trèo tường, giấc mơ đó có nghĩa là bạn dòm ngó một địa vị. 

- Nếu trong giấc mơ bạn thấy mình trèo qua khỏi tường, điềm báo là toại nguyện. 

Bạn nên đánh con 56, nếu bạn mơ thấy trèo tường.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bắn bị thương 48
bếp lửa 20, 25, 54
sổ rách bìa 45, 49
màu đỏ 26, 68, 82
mẹ con 63, 20
ngọc 54, 45, 15
chơi đá bóng 89, 97
phóng sự 25, 50, 55
cò trắng 84, 00
đi chơi xa 01, 21, 31