Mơ thấy trâu rừng, Chiêm bao thấy trâu rừng đánh con gì

Mơ thấy trâu rừng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
trâu rừng 83, 63

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
người nhà đến 56, 86
bốn người khiêng quan tài 43, 44, 45
tranh anh 04, 48, 85
cây không hoa 75, 85
gà con 07, 08
lúa gạo 08, 80
chết đuối sống lại 00, 76,93
gặp bạn gái chị gái 78, 89, 90
bị trấn lột 84, 85
con cua 67, 89