Mơ thấy tòa án, Chiêm bao thấy tòa án đánh con gì

Mơ thấy tòa án

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
tòa án 72, 98, 47

Giải mã giấc mơ thấy toà án

- Mơ thấy tòa án là vừa thi hành một việc xấu xa, đê tiện. 

- Thấy bước lên thềm tòa là bị người hạ nhục. 

- Thấy đứng trước phiên tòa là có hung tin. 

- Thấy phiên tòa vắng vẻ là có người muốn gặp mình. 

- Thấy ra khỏi phòng tòa là được người có danh vọng đến viếng. 

Nếu bạn mơ thấy tòa án, bộ số tương ứng bạn nên đánh là: 72, 98, 47

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đánh nhau có vũ khí 03, 75
bắt cá ở suối 45, 54
quả bưởi 01, 09, 20, 26, 30, 70
xe tang 34, 35, 36
thỏi vàng 82, 37
khách hàng 30, 89
câu được cá 83, 33
phụ lòng 18, 28, 78
gặp ăn xin 24, 76, 86
gà thịt rồi 28, 36