Mơ thấy thước kẻ, Chiêm bao thấy thước kẻ đánh con gì

Mơ thấy thước kẻ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
thước kẻ 11, 05

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cháy nhà 05, 43, 67
bốn người khiêng quan tài 43, 44, 45
cờ bạc 28, 51, 01
nước biển 58
sợ ma 75, 23, 96
can trăn trườn người 86, 87
người dân tộc đánh nhau 83, 37
dây chuyền vàng 08, 80
đánh vợ 51, 52, 53
mưa nhỏ 68, 78