Mơ thấy thước kẻ, Chiêm bao thấy thước kẻ đánh con gì

Mơ thấy thước kẻ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
thước kẻ 11, 05

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mũi dao 36, 76
thoát trấn lột 00, 08
khói đen 07, 27, 67
viên đá nhỏ 00, 05, 38
sổ rách bìa 45, 49
chơi đá bóng 89, 97
trời mưa 29, 92
thiên đường 37, 77, 78
bát đĩa 85, 87
hai anh em bế nhau 73,53