Mơ thấy thổ công, Chiêm bao thấy thổ công đánh con gì

Mơ thấy thổ công

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
thổ công 57, 79

Giải mã giấc mơ thấy thổ công

- Mơ thấy Thổ công là điềm vượng tài.

- Thấy đền miếu Thổ Công vái lạy là có người để ý giúp đỡ.

- Thấy ông Thổ Công biết nói là hung tin, đề phòng tai nạn.

Mơ thấy thổ công, bạn nên đánh con 57, 79.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đàn bà chửa 10, 82
đi chơi xuân 19, 39
biển cạn 57, 58
vợ vá quần áo 07, 70
hành kinh 67, 68
mẹ đỡ đầu 26, 76, 67
Đi lạc đường 12, 34, 98
cái làn 12, 26
chuyển nhà xí 9
lái ô tô 08, 63, 64