Mơ thấy thổ công, Chiêm bao thấy thổ công đánh con gì

Mơ thấy thổ công

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
thổ công 57, 79

Giải mã giấc mơ thấy thổ công

- Mơ thấy Thổ công là điềm vượng tài.

- Thấy đền miếu Thổ Công vái lạy là có người để ý giúp đỡ.

- Thấy ông Thổ Công biết nói là hung tin, đề phòng tai nạn.

Mơ thấy thổ công, bạn nên đánh con 57, 79.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đẻ ra cá 00, 01, 99, 94
bà chửa 09, 29, 39
thằng hề 03, 30
con dế 33, 45, 99
được tiền 48, 68
chùa 05, 56, 26
chải chuốt 20, 30, 60
quả cam 05, 25, 55
lấy đàn bà điên 83
bát 31, 38