Mơ thấy thổ công, Chiêm bao thấy thổ công đánh con gì

Mơ thấy thổ công

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
thổ công 57, 79

Giải mã giấc mơ thấy thổ công

- Mơ thấy Thổ công là điềm vượng tài.

- Thấy đền miếu Thổ Công vái lạy là có người để ý giúp đỡ.

- Thấy ông Thổ Công biết nói là hung tin, đề phòng tai nạn.

Mơ thấy thổ công, bạn nên đánh con 57, 79.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
thẩm phán quan tòa 24, 89
chửi chồng 07, 57, 17
ngắm vuốt 17, 38, 81
người xa về 45, 57, 32
bàn thờ nghi ngút 89, 98
đi ỉa 89, 98
mặt nạ 30, 35, 32
bắn bị thương 48
Thần chết 83, 93
mình thoát chết 86, 87