Mơ thấy thìa, Chiêm bao thấy thìa đánh con gì

Mơ thấy thìa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
thìa 05, 38

Giải mã giấc mơ thấy thìa

- Mơ thấy thìa bất cứ bằng thứ gì, bạc, vàng, thau, nhôm, đều là điềm mắc bịnh truyền nhiễm, hoặc tiêu tan sự nghiệp nhỏ. Sau một thời gian vất vả sẽ tìm lại được nhưng cũng không hơn lúc ban đầu.

Mơ thấy thìa, bạn nên đánh đề con 05, 38.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
xe ô tô 08, 80, 85
đi chơi xuân 19, 39
con dế 33, 45, 99
Lửa 78,76
thành lũy 40, 45, 54
khoang tầu 41, 71
sổ rách bìa 45, 49
gặp bạn gái chị gái 78, 89, 90
mèo nhà 81, 18
gặp gái 05, 25, 65