Mơ thấy thìa, Chiêm bao thấy thìa đánh con gì

Mơ thấy thìa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
thìa 05, 38

Giải mã giấc mơ thấy thìa

- Mơ thấy thìa bất cứ bằng thứ gì, bạc, vàng, thau, nhôm, đều là điềm mắc bịnh truyền nhiễm, hoặc tiêu tan sự nghiệp nhỏ. Sau một thời gian vất vả sẽ tìm lại được nhưng cũng không hơn lúc ban đầu.

Mơ thấy thìa, bạn nên đánh đề con 05, 38.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
máy khâu 87, 78
vàng ngọc 03, 63, 83
cái cù 02, 32, 62
đỉa bám đầy người 28, 11
nữ rụng răng 53, 03, 85
xe ba gác 07, 87
lợn cắn 17, 71, 61
mắt 62, 82, 11, 21, 91, 51
chai 94, 86
lốp xe đạp 01, 08