Mơ thấy thìa, Chiêm bao thấy thìa đánh con gì

Mơ thấy thìa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
thìa 05, 38

Giải mã giấc mơ thấy thìa

- Mơ thấy thìa bất cứ bằng thứ gì, bạc, vàng, thau, nhôm, đều là điềm mắc bịnh truyền nhiễm, hoặc tiêu tan sự nghiệp nhỏ. Sau một thời gian vất vả sẽ tìm lại được nhưng cũng không hơn lúc ban đầu.

Mơ thấy thìa, bạn nên đánh đề con 05, 38.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chó đuổi chạy xuống ao 68
con sáo 94
báo 26, 62
xe đạp bị hỏng 15
đàn lợn 38, 49
hỏng bàn đạp xe 70, 07
thấy treo cổ nhiều người 86
thi thố 00, 62
bị tấn công 02, 05
quả chuối 34, 43