Mơ thấy thìa, Chiêm bao thấy thìa đánh con gì

Mơ thấy thìa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
thìa 05, 38

Giải mã giấc mơ thấy thìa

- Mơ thấy thìa bất cứ bằng thứ gì, bạc, vàng, thau, nhôm, đều là điềm mắc bịnh truyền nhiễm, hoặc tiêu tan sự nghiệp nhỏ. Sau một thời gian vất vả sẽ tìm lại được nhưng cũng không hơn lúc ban đầu.

Mơ thấy thìa, bạn nên đánh đề con 05, 38.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bàn thờ 15, 43, 46, 95
đứng trên mái nhà 64, 46
quả 26, 60
được thưởng 82, 62
công an 14, 34, 54
đánh nhau bằng kiếm 60, 61
rắn quấn 05, 15, 51
gặp bạn trai 04, 37, 38
bật lửa 07, 70, 75
con lươn 56, 98