Mơ thấy thìa, Chiêm bao thấy thìa đánh con gì

Mơ thấy thìa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
thìa 05, 38

Giải mã giấc mơ thấy thìa

- Mơ thấy thìa bất cứ bằng thứ gì, bạc, vàng, thau, nhôm, đều là điềm mắc bịnh truyền nhiễm, hoặc tiêu tan sự nghiệp nhỏ. Sau một thời gian vất vả sẽ tìm lại được nhưng cũng không hơn lúc ban đầu.

Mơ thấy thìa, bạn nên đánh đề con 05, 38.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chim sẻ đậu 76
ăn uống 83, 87
quần áo vá nhiều 01, 11
bị người thân từ bỏ 14, 74
người đẻ 49, 54
Răng 56,32
gặp người yêu 46, 47, 87
mình bị đuổi 94, 85
giao xe cho con 69
bà chửa 09, 29, 39