Mơ thấy thìa, Chiêm bao thấy thìa đánh con gì

Mơ thấy thìa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
thìa 05, 38

Giải mã giấc mơ thấy thìa

- Mơ thấy thìa bất cứ bằng thứ gì, bạc, vàng, thau, nhôm, đều là điềm mắc bịnh truyền nhiễm, hoặc tiêu tan sự nghiệp nhỏ. Sau một thời gian vất vả sẽ tìm lại được nhưng cũng không hơn lúc ban đầu.

Mơ thấy thìa, bạn nên đánh đề con 05, 38.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
dây xích 41, 46, 61
điểm 10 30, 35, 03, 53
đẻ ra mèo 01, 23, 62
mũi dao 36, 76
công an giao thông CSGT CAGT 45,64
tầu thủy 11, 16
kêu cứu 35, 65
vào vườn 09, 90
Cái nhà 01, 26, 73, 14
con dòi 57