Mơ thấy thấy người cao lớn, Chiêm bao thấy thấy người cao lớn đánh con gì

Mơ thấy thấy người cao lớn

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
thấy người cao lớn 31, 21

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bắt rắn 32, 33
cho con xe 69, 96, 64
cây nở hoa 43, 61, 16
lái xe 08, 63, 64
nam đèo nữ 12, 25, 92
cây khế 07, 70
thấy tiền 02, 52, 82
phu hồ 03, 08, 83
quả bàng 31, 32
bị người thân từ bỏ 14, 74