Mơ thấy thầy cúng, Chiêm bao thấy thầy cúng đánh con gì

Mơ thấy thầy cúng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
thầy cúng 40, 45

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đi ỉa đông người 08, 09
xếp quần áo 06, 09
đỉa cắn 58
gặp bạn trai 04, 37, 38
cha mẹ chết 83, 75, 62, 68, 80, 24, 26
mầu trắng 01
dao xây 16, 61
chó cắn 29, 92, 93
giấy tờ ướt 26, 66
bắt cá ở suối 45, 54