Mơ thấy thằng ngốc, Chiêm bao thấy thằng ngốc đánh con gì

Mơ thấy thằng ngốc

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
thằng ngốc 29, 90

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ngã 66, 61, 16
cây sai quả 49, 73, 36
mất ô tô 52, 28
con bò 41, 91
chấy đầy đầu 57, 59
trèo tường 56
say rượu 35, 45, 90
gặp cây đa 09, 05, 12
bóng đèn 73, 48
chó con 05, 75