Mơ thấy thang đổ, Chiêm bao thấy thang đổ đánh con gì

Mơ thấy thang đổ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
thang đổ 01, 48

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đàn ông 81, 11, 51
mình đánh người khác 07, 17, 27, 37, 67
chửi chồng 07, 57, 17
bát nhang 02, 52, 24
nhà bằng bạc 02
cạo râu 83, 84
con sâu 24, 80
phụ nữ mang thai 25, 34
con ốc nhồi 67
chim đậu 87