Mơ thấy thang đổ, Chiêm bao thấy thang đổ đánh con gì

Mơ thấy thang đổ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
thang đổ 01, 48

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con ngỗng 08, 83
thấy xác người chết 69,48,04,60,12,52
chuột đồng 15, 51
đánh vợ 51, 52, 53
đi ỉa chảy 01, 06
ma đuổi 33, 34, 35
tiền hai nghìn 53, 96
đom đóm 19, 59
quái vật 30, 39, 17
cho con xe 69, 96, 64