Mơ thấy thạch sùng, Chiêm bao thấy thạch sùng đánh con gì

Mơ thấy thạch sùng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
thạch sùng 32, 72

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
Bẻ ngô 53, 35
đẻ ra cá 00, 01, 99, 94
bánh pháo 34
mặc nhiều quần 06
khai thác vàng 12, 21, 01, 10
mơ ngủ 33, 35, 73
bị bỏng vào tay 17, 21
chim bay 71, 72,67
gạo 08, 80
ông tái 40, 45, 80, 85