Mơ thấy thaất vọng, Chiêm bao thấy thaất vọng đánh con gì

Mơ thấy thaất vọng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
thaất vọng 12, 71, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
thấy người bị treo cổ 95, 97
phụ nữ mang thai 25, 34
hùm beo 29, 40
phu hồ 03, 08, 83
buộc mắc dây 41, 46
sấm sét 94, 95, 54
Nói chuyện với người đã chết 75, 76, 90, 92
lợn quay 02, 04
chim đậu 87
cháy đồ điện 77, 78, 79