Mơ thấy thaất vọng, Chiêm bao thấy thaất vọng đánh con gì

Mơ thấy thaất vọng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
thaất vọng 12, 71, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
giò 78, 84, 89
cái tát 06
gặp chướng ngại vật không đi được 81, 18
đi ỉa chảy 01, 06
mua nhà 03, 68
uống bia 08, 16
bắn bị thương 48
dao 36, 76
chai lọ 34, 50
gà chết 28, 36