Mơ thấy tảng đá, Chiêm bao thấy tảng đá đánh con gì

Mơ thấy tảng đá

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
tảng đá 20, 40, 60, 80

Giải mã giấc mơ thấy tảng đá

Mơ thấy tảng đá ngẫu tượng nói lên rằng “AI” đã đến tận các thần và rằng được các thần phù hộ mình, điềm tốt.

Bộ số tương ứng với giấc mơ tháy tảng đá: 20, 40, 60, 80

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bị vây đuổi 38, 83
thấy người con gái cười 00, 03
Sâu 24,80
đèn ông sao 44, 55
sếp 90, 99
người nhà ma nhập 87, 97, 67
nghe ô tô chạy 22, 77
trúng lô tô 86
anh em gặp nhau 01
cái cân 89, 86