Mơ thấy tảng đá, Chiêm bao thấy tảng đá đánh con gì

Mơ thấy tảng đá

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
tảng đá 20, 40, 60, 80

Giải mã giấc mơ thấy tảng đá

Mơ thấy tảng đá ngẫu tượng nói lên rằng “AI” đã đến tận các thần và rằng được các thần phù hộ mình, điềm tốt.

Bộ số tương ứng với giấc mơ tháy tảng đá: 20, 40, 60, 80

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nhà bằng bạc 02
tượng đá 06, 56, 65
kỳ lân 65, 78
cây xoan 94, 45,49
khoe 56, 59
đi chợ 25, 52
nói chuyện với mẹ 57, 75
làm tình 19, 69
cô liên 47, 57
con giun 11, 94