Mơ thấy tảng đá, Chiêm bao thấy tảng đá đánh con gì

Mơ thấy tảng đá

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
tảng đá 20, 40, 60, 80

Giải mã giấc mơ thấy tảng đá

Mơ thấy tảng đá ngẫu tượng nói lên rằng “AI” đã đến tận các thần và rằng được các thần phù hộ mình, điềm tốt.

Bộ số tương ứng với giấc mơ tháy tảng đá: 20, 40, 60, 80

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
hàng đổ 37
uống nước 21, 45, 62
Đi chùa 90,32
con trăn 03, 63
con công 12 - 21
mẹ đỡ đầu 26, 76, 67
mèo nhà 81, 18
áo tây 00,04
bố nuôi 60, 70
thấy người còn trẻ 64, 78