Mơ thấy tảng đá, Chiêm bao thấy tảng đá đánh con gì

Mơ thấy tảng đá

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
tảng đá 20, 40, 60, 80

Giải mã giấc mơ thấy tảng đá

Mơ thấy tảng đá ngẫu tượng nói lên rằng “AI” đã đến tận các thần và rằng được các thần phù hộ mình, điềm tốt.

Bộ số tương ứng với giấc mơ tháy tảng đá: 20, 40, 60, 80

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
tủ lệch 89, 85
tiền hai trăm 12, 78, 89
con nít 09, 67
người trèo bàn thờ 95, 59
cá sấu 89, 58
người ta đánh mẹ chảy máu đầu 63, 68, 64
bàn ăn dọn sạch 42, 46
giải thoát 84, 85
chó đen 94, 68
uống bia 08, 16