Mơ thấy tảng đá, Chiêm bao thấy tảng đá đánh con gì

Mơ thấy tảng đá

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
tảng đá 20, 40, 60, 80

Giải mã giấc mơ thấy tảng đá

Mơ thấy tảng đá ngẫu tượng nói lên rằng “AI” đã đến tận các thần và rằng được các thần phù hộ mình, điềm tốt.

Bộ số tương ứng với giấc mơ tháy tảng đá: 20, 40, 60, 80

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
khói đen 07, 27, 67
tòa án 72, 98, 47
bắt cá ở suối 45, 54
nước đái có màu 63
cúng tổ tiên 40, 46
đánh ghen 49, 87
sập nhà 30, 86
cái bàn 95
Đi hát karaoke 12,34
thầy bói 14, 49, 64