Mơ thấy sư sãi, Chiêm bao thấy sư sãi đánh con gì

Mơ thấy sư sãi

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
sư sãi 76, 46

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đuổi bắt 15, 57, 72
người lạ 25, 75
xác chết 69, 48
cây không hoa 75, 85
ô tô cháy 47, 56
trộm cắp 05, 45, 85
vợ tự tử 08, 18, 56
bó mặc 01, 10, 11, 16
cái thuổng 94, 96
mình đi ăn trộm 01, 90, 05, 45, 85