Mơ thấy sư sãi, Chiêm bao thấy sư sãi đánh con gì

Mơ thấy sư sãi

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
sư sãi 76, 46

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
xiên cá rô 03, 50, 05
chim bồ câu 67, 77
đẻ ra cá 00, 01, 99, 94
con chó 29, 59, 95
nhà mái bằng 46, 64
chai lọ 34, 50
nhà bằng bạc 02
đánh nhau có vũ khí 03, 75
đàn bà ghen 09, 23
ông tướng 82, 28