Mơ thấy sư sãi, Chiêm bao thấy sư sãi đánh con gì

Mơ thấy sư sãi

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
sư sãi 76, 46

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ăn tiệm 26, 56, 21
mơ ngủ 33, 35, 73
rắn cắn gót chân 57
rắn cắn người 43, 73
mình giết người 47, 83
vây hãm 03, 04
đi chơi xuân 19, 39
xác chết 69, 48
máy khâu 87, 78
mình đi ăn trộm 01, 90, 05, 45, 85