Mơ thấy sổ rách bìa, Chiêm bao thấy sổ rách bìa đánh con gì

Mơ thấy sổ rách bìa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
sổ rách bìa 45, 49

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
dao xây 16, 61
chùa 05, 56, 26
ăn tôm 83, 89
Cái nhà 01, 26, 73, 14
dây xích 41, 46, 61
chai lọ 34, 50
đánh nhau, đánh lộn 07, 17, 27, 37, 67
con ó 76
xôi 23, 45
cái giếng 92, 29