Mơ thấy sổ rách bìa, Chiêm bao thấy sổ rách bìa đánh con gì

Mơ thấy sổ rách bìa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
sổ rách bìa 45, 49

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
khăn nhung 78
được tiền 48, 68
gà chết 28, 36
xôi 23, 45
hái ổi 49
gặp người nhà 70, 75, 78
bạn đến nhà 64, 65
máu 98,99,19
rắn rết 00, 02, 28, 40, 82
Nhà mới 03,68