Mơ thấy sổ điểm, Chiêm bao thấy sổ điểm đánh con gì

Mơ thấy sổ điểm

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
sổ điểm 30, 35

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
gieo trồng 57, 46
cứt 31, 36, 63
đám cưới người khác 62, 26, 02, 31
thịt heo 39, 04, 40
lấy chồng 31, 62, 69
người dân tộc đánh nhau 83, 37
cháy nhà 05, 43, 67
Người thân chết 84,48
79
đá quý 46, 69