Mơ thấy sắt, Chiêm bao thấy sắt đánh con gì

Mơ thấy sắt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
sắt 93, 58

Giải mã giấc mơ thấy sắt

- Thấy nung sắt vào lửa đỏ là điềm xấu.

- Thấy ném sắt vào trong nước là có xô xát.

- Thấy sắt chất thành đống là công việc đến thời phát đạt.

- Thấy rèn sắt làm móng cho bò hay móng ngựa là sắp có chuyến đi xa.

Mơ thấy sắt, bạn nên đánh con 93, 58.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
phát minh 06, 17, 37, 97
ông tướng 82, 28
nhổ tóc sâu 64, 46, 41
được của 53, 78, 80
bẹp lốp xe 58, 98
được tiền 48, 68
xe ngựa 15, 52, 92
sinh em bé 09, 63
mình thoát chết 86, 87
tiền hai nghìn 53, 96