Mơ thấy sắt, Chiêm bao thấy sắt đánh con gì

Mơ thấy sắt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
sắt 93, 58

Giải mã giấc mơ thấy sắt

- Thấy nung sắt vào lửa đỏ là điềm xấu.

- Thấy ném sắt vào trong nước là có xô xát.

- Thấy sắt chất thành đống là công việc đến thời phát đạt.

- Thấy rèn sắt làm móng cho bò hay móng ngựa là sắp có chuyến đi xa.

Mơ thấy sắt, bạn nên đánh con 93, 58.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bị tấn công 02, 05
bánh dày 85
cây chuối 34, 84
ăn tiệm 26, 56, 21
nướng sắn 99, 94
xung phong 92, 94
một mình trong quán 79
Trang điểm 04,53
điểm 10 30, 35, 03, 53
người đàn ông ở trần 13, 43