Mơ thấy sắt, Chiêm bao thấy sắt đánh con gì

Mơ thấy sắt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
sắt 93, 58

Giải mã giấc mơ thấy sắt

- Thấy nung sắt vào lửa đỏ là điềm xấu.

- Thấy ném sắt vào trong nước là có xô xát.

- Thấy sắt chất thành đống là công việc đến thời phát đạt.

- Thấy rèn sắt làm móng cho bò hay móng ngựa là sắp có chuyến đi xa.

Mơ thấy sắt, bạn nên đánh con 93, 58.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
rệp 26, 46
đỉa bám chân 29
đánh nhau, đánh lộn 07, 17, 27, 37, 67
bóng ma 86, 85
con sò 90,52
con ốc nhồi 67
thoát trấn lột 00, 08
cây nhiều lộc 04, 05
trời sao lác đác 31, 49
khỏa thân 18, 81, 84, 48