Mơ thấy sắt, Chiêm bao thấy sắt đánh con gì

Mơ thấy sắt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
sắt 93, 58

Giải mã giấc mơ thấy sắt

- Thấy nung sắt vào lửa đỏ là điềm xấu.

- Thấy ném sắt vào trong nước là có xô xát.

- Thấy sắt chất thành đống là công việc đến thời phát đạt.

- Thấy rèn sắt làm móng cho bò hay móng ngựa là sắp có chuyến đi xa.

Mơ thấy sắt, bạn nên đánh con 93, 58.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cua bể 05, 46, 65
cái mâm 81, 18, 86
bố nuôi 60, 70
cái chầy 94, 29, 11, 98
lấy chồng 31, 62, 69
gặp người nhà 70, 75, 78
thợ xây 78, 87, 73
cánh cửa 28, 83
thi thố 00, 62
cá trắm 01, 41, 81, 43