Mơ thấy phượng hoàng, Chiêm bao thấy phượng hoàng đánh con gì

Mơ thấy phượng hoàng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
phượng hoàng 13, 78, 98

Giải mã giấc mơ thấy phượng hoàng

Chiêm bao thấy chim là điềm lành .

Mơ thấy chim phượng hoàng là có quý nhân trợ giúp .

Mơ thấy phượng hoàng đậu trên mình là sắp được chia gia tài . 

Nếu bạn gặp giấc mơ thấy phượng hoàng, bạn nên đánh đề con 13, 78, 98

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
gà thịt rồi 28, 36
đánh cuộc 27, 72
cãi nhau với người yêu 36, 37, 68
quan tài chôn rồi 01, 51
bị bỏng vào tay 17, 21
rổ đỗ 28, 48, 86, 68
bếp lửa 20, 25, 54
lái buôn 32
hãm hại 84
bó mặc 01, 10, 11, 16