Mơ thấy phượng hoàng, Chiêm bao thấy phượng hoàng đánh con gì

Mơ thấy phượng hoàng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
phượng hoàng 13, 78, 98

Giải mã giấc mơ thấy phượng hoàng

Chiêm bao thấy chim là điềm lành .

Mơ thấy chim phượng hoàng là có quý nhân trợ giúp .

Mơ thấy phượng hoàng đậu trên mình là sắp được chia gia tài . 

Nếu bạn gặp giấc mơ thấy phượng hoàng, bạn nên đánh đề con 13, 78, 98

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
người khác trúng số 86, 68
Cức 34,68
làm tình 19, 69
đánh nhau, đánh lộn 07, 17, 27, 37, 67
nhà to 51, 89
con lợn 39
bà vãi 36, 76
vạc 73
sư sãi 76, 46
người ta đánh mẹ chảy máu đầu 63, 68, 64