Mơ thấy phượng hoàng, Chiêm bao thấy phượng hoàng đánh con gì

Mơ thấy phượng hoàng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
phượng hoàng 13, 78, 98

Giải mã giấc mơ thấy phượng hoàng

Chiêm bao thấy chim là điềm lành .

Mơ thấy chim phượng hoàng là có quý nhân trợ giúp .

Mơ thấy phượng hoàng đậu trên mình là sắp được chia gia tài . 

Nếu bạn gặp giấc mơ thấy phượng hoàng, bạn nên đánh đề con 13, 78, 98

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mặc nhiều quần 06
hỏng chắn bùn xe đạp 53, 54
mình đánh người khác 07, 17, 27, 37, 67
thấy người bị ám sát 22, 37
ăn thịt rắn 27, 72
ôm nhau 64, 85, 97
hòm đạn 90, 95, 59
nước biển 58
yêu 75, 70
pháo hoa 34