Mơ thấy phượng hoàng, Chiêm bao thấy phượng hoàng đánh con gì

Mơ thấy phượng hoàng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
phượng hoàng 13, 78, 98

Giải mã giấc mơ thấy phượng hoàng

Chiêm bao thấy chim là điềm lành .

Mơ thấy chim phượng hoàng là có quý nhân trợ giúp .

Mơ thấy phượng hoàng đậu trên mình là sắp được chia gia tài . 

Nếu bạn gặp giấc mơ thấy phượng hoàng, bạn nên đánh đề con 13, 78, 98

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
hoa hồng 09, 23
xích lô 19, 18, 94
bán nhẫn vàng 67
con trâu 03, 63, 86
vào nhà máy 08, 18, 68
con thỏ 08, 48, 69
cưỡng ép 03, 38, 83
bắt rận cho chó 93, 83
chấy đầy đầu 57, 59
rắn đất 38, 78