Mơ thấy phu hồ, Chiêm bao thấy phu hồ đánh con gì

Mơ thấy phu hồ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
phu hồ 03, 08, 83

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đánh nhau, đánh lộn 07, 17, 27, 37, 67
đánh vợ 51, 52, 53
Số đề 39,41
vợ biến thành mèo 54
chim sẻ đậu 76
mũi khoan 34, 54, 74
đàn heo con 38, 49
kẻ trộm cậy cửa 79, 20
con đĩ 01, 24, 26
người ta đánh mẹ chảy máu đầu 63, 68, 64