Mơ thấy phát minh, Chiêm bao thấy phát minh đánh con gì

Mơ thấy phát minh

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
phát minh 06, 17, 37, 97

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cái miếu 63, 68
lửa đốt dế mèn 27, 72
rụng răng 31, 32, 52, 62
tuồng lương 09, 92
chó cắn 29, 92, 93
nghi ngờ vàng giả 60
lợn đen nhỏ 38
nhặt được vàng 00, 01, 10
đe dọa 37, 73, 78
đồi núi 68, 86, 81