Mơ thấy phát minh, Chiêm bao thấy phát minh đánh con gì

Mơ thấy phát minh

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
phát minh 06, 17, 37, 97

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bẹp lốp xe 58, 98
pháo hoa 34
căn buồng bình thường 20, 21, 40, 60
con cọp 78
cá trắm 01, 41, 81, 43
nhận được của bố thí 48
rắn vào nhà 22, 26, 30
cái bình 85
chó đẻ 09, 90, 91, 96, 16
nếm đồ chua chát 68, 54, 45