Mơ thấy phát minh, Chiêm bao thấy phát minh đánh con gì

Mơ thấy phát minh

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
phát minh 06, 17, 37, 97

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
can trăn trườn người 86, 87
nóc nhà 86, 68
nghệ sỹ 10
khai thác vàng 12, 21, 01, 10
hỏng chắn bùn xe đạp 53, 54
xe máy 42, 47, 72
sửa lại hố xí 79, 70
khoe 56, 59
cá trắm 01, 41, 81, 43
thắp nhang 00, 88