Mơ thấy phát minh, Chiêm bao thấy phát minh đánh con gì

Mơ thấy phát minh

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
phát minh 06, 17, 37, 97

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mơ vợ chết 07, 38, 78
bằng lòng đồng ý 52, 32
chén to 94, 95
con hạc 17, 57
súng 61
quạ chết 36, 80, 85
quả mít 33, 67
nạo thai 53, 63, 42
lội ruộng 09, 90, 99
ném 05, 65, 85