Mơ thấy phát minh, Chiêm bao thấy phát minh đánh con gì

Mơ thấy phát minh

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
phát minh 06, 17, 37, 97

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nhổ tóc sâu 64, 46, 41
giếng nước 29, 92
con khỉ 27, 72
thắp nhang 00, 88
hiếp dâm 75, 77
đền cổ 46, 66
con kiến 29
Người thân chết 84,48
bàn cờ 14, 54, 74, 94
rồng bay 26, 62