Mơ thấy pháp sư, Chiêm bao thấy pháp sư đánh con gì

Mơ thấy pháp sư

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
pháp sư 09, 29, 35, 96

Giải mã giấc mơ thấy pháp sư

- Mơ thấy pháp sư ngồi giảng thìcoi chừng sắp có bịnh hoạn. 

- Thấy pháp sư chữa bịnh là điềm bất tường, hoặc có tang khó. 

- Thấy pháp trường đang hành quyết một tử tội là có tin may. 

- Thấy pháp trường vắng vẻ là thỏa mản điều mơ ước. 

Bạn nên đánh đề con 09, 29, 35, 96, nếu bạn gặp pháp sư trong giấc mơ.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chim ỉa vào người 27
con hạc 17, 57
cánh chim 01, 65
vào vườn 09, 90
thấy người cao lớn 31, 21
zombie 85, 86
mình bị đuổi 94, 85
đình chùa 01, 40, 80
mơ vợ chết nhưng vợ chưa chết 74, 31, 84, 14, 16
mẹ bế con trai 20, 60, 21