Mơ thấy ông trời, Chiêm bao thấy ông trời đánh con gì

Mơ thấy ông trời

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ông trời 37

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
két xăng 64, 74
mực đen 10, 90, 78
cây cảnh trong nhà 06
con dế 33, 45, 99
trắng hồng 24, 84
quan tài chôn rồi 01, 51
Người thân chết 84,48
đom đóm 19, 59
người nhà ma nhập 87, 97, 67
ngủ với người lạ 01, 10