Mơ thấy ông trời, Chiêm bao thấy ông trời đánh con gì

Mơ thấy ông trời

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ông trời 37

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đào móng nhà 74, 47
đe dọa 37, 73, 78
đồng hồ đeo tay 58, 95
cho xe 29, 79, 92
xe cẩu 26, 56, 76, 75
ô tô kẹp chết người 07, 70
thoát trấn lột 00, 08
bỏ thuốc lá 21, 12
chuối 15, 05, 95
chim trời 87