Mơ thấy ông trời, Chiêm bao thấy ông trời đánh con gì

Mơ thấy ông trời

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ông trời 37

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
lấy chồng 31, 62, 69
kẻ cướp 03, 83
ba bố con ăn no 19
cây có nhiều quả 36, 49, 73
thành lũy 40, 45, 54
bằng lòng đồng ý 52, 32
biển cạn 57, 58
nước mắt 48, 51, 71
cá trê 43
rắn cắn 14, 59, 95