Mơ thấy ông trời, Chiêm bao thấy ông trời đánh con gì

Mơ thấy ông trời

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ông trời 37

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chén to 94, 95
đi thuyền trên sông 23, 39, 59, 93
con sâu 24, 80
xe tang 34, 35, 36
lớp học 81, 84
trứng vịt 24, 42
bị giật đồng hồ 06, 41
đánh nhau đổ máu 00, 31, 34, 75
bóng đá 62
chấy rận 78