Mơ thấy ông trời, Chiêm bao thấy ông trời đánh con gì

Mơ thấy ông trời

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ông trời 37

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ăn trộm cá 63, 73, 87
hôn nhau 00, 84, 74, 48
người ăn bánh mì 69
ném vào ma 65, 66
rắn 96,12,15
bộ mặt đẹp 22, 98, 39
xe đu 31, 63, 68
mèo nhà 81, 18
ngựa ăn 60,82
con lươn 56, 98