Mơ thấy ông trời, Chiêm bao thấy ông trời đánh con gì

Mơ thấy ông trời

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ông trời 37

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
hái ổi 49
bát ngọc 30, 70
Gián 49,01
cua bể 05, 46, 65
khăn nhung 78
con ó 76
người khó đẻ 91
bánh tẩm bột rán 53, 65
ngủ 04, 54, 92
thằng điên ngồi xe 31