Mơ thấy ông trời, Chiêm bao thấy ông trời đánh con gì

Mơ thấy ông trời

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ông trời 37

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
người tàn tật 93, 91
cây nhiều lộc 04, 05
nghĩa địa 12, 72, 92
mâm cơm 87, 78
người lạ vào nhà 00, 32, 76
cưới vợ 70, 65, 69
nghèo khổ 19, 14
sinh em bé 09, 63
chuột cống 57, 45
rụng một chiếc răng 31