Mơ thấy ông trời, Chiêm bao thấy ông trời đánh con gì

Mơ thấy ông trời

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ông trời 37

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con nít 09, 67
kêu cứu 35, 65
cổng chào 20, 40, 80
đánh chết rắn 25
ngọc 54, 45, 15
leo trèo bờ suối 89
mũ sắt 77, 72, 27
bếp đun 40, 49
nghèo khổ 19, 14
bốn người khiêng quan tài 43, 44, 45