Mơ thấy ông tái, Chiêm bao thấy ông tái đánh con gì

Mơ thấy ông tái

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ông tái 40, 45, 80, 85

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
người chết 26,76,75
vợ chồng cãi nhau 01, 02, 52
ông trời 37
vượng 04
Nhiều người chết 90,20
lòng 09
xây nhà dỡ đi 08, 10
vay tiền 06, 86
rùa 87,56
hai bàn thờ 46, 96, 91