Mơ thấy ông tái, Chiêm bao thấy ông tái đánh con gì

Mơ thấy ông tái

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ông tái 40, 45, 80, 85

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ăn chuối 34, 64
đỉa bám đầy người 28, 11
ném vào ma 65, 66
lớp học 81, 84
chuột đồng 15, 51
ném 05, 65, 85
cái cân 89, 86
sập nhà 30, 86
Trúng số 00,88
lợn đen nhỏ 38