Mơ thấy ông tái, Chiêm bao thấy ông tái đánh con gì

Mơ thấy ông tái

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ông tái 40, 45, 80, 85

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đánh cướp 08, 84
đi tầu 39, 87, 78
con rắn 32, 42, 72
dắt trâu 29
chỗ kín đàn ông 01, 21
áo vét 95, 54, 59
đàn lợn 38, 49
của đàn bà 27, 28, 87
kiến cắn 29
cái chậu 94, 32