Mơ thấy ông già cho quà, Chiêm bao thấy ông già cho quà đánh con gì

Mơ thấy ông già cho quà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ông già cho quà 75

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con muỗi 46
gặp cây đa 09, 05, 12
bị thương 03, 90, 63
đánh cuộc 27, 72
sắt 93, 58
chai lọ 34, 50
người tàn tật 93, 91
đi chơi xa 01, 21, 31
người xa về 45, 57, 32
gặp bạn trai 04, 37, 38