Mơ thấy ông già cho quà, Chiêm bao thấy ông già cho quà đánh con gì

Mơ thấy ông già cho quà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ông già cho quà 75

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
tiền hai nghìn 53, 96
ăn chuối 34, 64
nhận được của bố thí 48
con quạ 25, 62, 65
bé trai 07
con chuột 02, 20, 55
ong vàng 16, 56, 96
đàn bà khỏa thân 02, 32
con đỉa 05, 14, 45,43
giấy tờ ướt 26, 66