Mơ thấy ông già cho quà, Chiêm bao thấy ông già cho quà đánh con gì

Mơ thấy ông già cho quà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ông già cho quà 75

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
zombie 85, 86
được vàng 10, 04, 15, 75
bị giật dây truyền 65
bạn đến nhà 64, 65
chém nhau 17, 37, 77
nhiều mầu 78
kẻ trộm cậy cửa 79, 20
đỉa bám vào chân 29
dầu hỏa 71, 16, 61
gặp tiền 01, 76, 16