Mơ thấy ông cụ già, Chiêm bao thấy ông cụ già đánh con gì

Mơ thấy ông cụ già

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ông cụ già 15, 65, 56, 96

Giải mã giấc mơ thấy ông cụ già

Mơ thấy một ông cụ già đến với mình là sẽ có uy tín, tin cậy.

Mơ thấy ông cụ già ngồi câu là tài lộc đi đôi với danh vọng.

Mơ thấy ông cụ già hành khất là được thăng tiến.

Bộ số tương ứng với giấc mơ này: 15, 65, 56, 96

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
kiến đen 29
mình giết người 47, 83
hai chữ số 64, 47
trúng quả đậm 75, 84
mặt nạ 30, 35, 32
trời sao lác đác 31, 49
Xác chết nhiều 07, 38, 78
Côn trùng 39,41
kẻ trộm cậy cửa 79, 20
con chim 56, 80