Mơ thấy ông cụ già, Chiêm bao thấy ông cụ già đánh con gì

Mơ thấy ông cụ già

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ông cụ già 15, 65, 56, 96

Giải mã giấc mơ thấy ông cụ già

Mơ thấy một ông cụ già đến với mình là sẽ có uy tín, tin cậy.

Mơ thấy ông cụ già ngồi câu là tài lộc đi đôi với danh vọng.

Mơ thấy ông cụ già hành khất là được thăng tiến.

Bộ số tương ứng với giấc mơ này: 15, 65, 56, 96

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
tầu bay 10, 11
chỗ kín đàn ông 01, 21
đi bộ đội 15, 53
xì hơi xe 42, 92
nắng 52, 72, 29, 92
rắn xanh lục 64,27,75
cháy nhà 05, 43, 67
tắm sông 76, 94
con rắn 32, 42, 72
bà chửa 09, 29, 39