Mơ thấy nước mắt, Chiêm bao thấy nước mắt đánh con gì

Mơ thấy nước mắt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
nước mắt 48, 51, 71

Giải mã giấc mơ thấy nước mắt

Nếu bạn mơ thấy mình khóc, điều đó chứng tỏ bạn đang gặp chuyện không vui và cần được an ủi.

Nếu bạn mơ thấy người thân hoặc bạn bè khóc thì những người ấy đang có nhu cầu được chia sẻ.

Nếu bạn mơ thấy nước mắt, bạn nên đánh đề con 48, 51, 71

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nhiều ghế 44, 84
ném 05, 65, 85
biển 58
ăn tiệc 83, 87
cây nhiều lộc 04, 05
mình mặc váy cưới 02, 26, 31, 62
chải chuốt 20, 30, 60
mũ phớt 01, 02
cái mũ 28, 46, 68, 86
yêu bạn thân 12