Mơ thấy nước lụt, Chiêm bao thấy nước lụt đánh con gì

Mơ thấy nước lụt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
nước lụt 67, 68

Giải mã giấc mơ thấy nước lụt

Mơ thấy nước lụt tràn mặt đê là điềm được sống lâu , sung sướng

 

Mơ thấy lội trong lũ lụt là gặp buồn rầu, khó khăn, lo phiền.

Gặp cảnh bị lũ lụt là nguy hiểm trong kiện tụng.

Mơ thấy nước lụt, bạn nên đánh đề con 67, 68

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chơi xuân 13, 39, 79
con chim 56, 80
khó đẻ 91, 96, 19
con ốc nhồi 67
đi tầu 39, 87, 78
thi đỗ 06, 00, 62
nhà trẻ 27, 37
mắc điện trên cột 07, 70
buông chuối 70, 72
gà trống 55, 57