Mơ thấy nước lụt, Chiêm bao thấy nước lụt đánh con gì

Mơ thấy nước lụt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
nước lụt 67, 68

Giải mã giấc mơ thấy nước lụt

Mơ thấy nước lụt tràn mặt đê là điềm được sống lâu , sung sướng

 

Mơ thấy lội trong lũ lụt là gặp buồn rầu, khó khăn, lo phiền.

Gặp cảnh bị lũ lụt là nguy hiểm trong kiện tụng.

Mơ thấy nước lụt, bạn nên đánh đề con 67, 68

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chơi tú lơ khơ 03, 62
vợ sinh con trai 68
tượng đá 06, 56, 65
hòm đạn 90, 95, 59
miệng 18, 81, 85
kỳ lân 65, 78
hàn bánh xe 32, 89
khách hàng 30, 89
chức 01
cái thuổng 94, 96