Mơ thấy nước lụt, Chiêm bao thấy nước lụt đánh con gì

Mơ thấy nước lụt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
nước lụt 67, 68

Giải mã giấc mơ thấy nước lụt

Mơ thấy nước lụt tràn mặt đê là điềm được sống lâu , sung sướng

 

Mơ thấy lội trong lũ lụt là gặp buồn rầu, khó khăn, lo phiền.

Gặp cảnh bị lũ lụt là nguy hiểm trong kiện tụng.

Mơ thấy nước lụt, bạn nên đánh đề con 67, 68

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
giò chả 22, 42
hai con chó 96, 64
bát nhang 02, 52, 24
vàng ngọc 03, 63, 83
cô tiên 17, 35, 19, 91
cây xoan 94, 45,49
người tây 13, 43, 93, 98
người cười 14, 21
hai thằng ăn cắp 26, 62
con cọp 78