Mơ thấy nước lụt, Chiêm bao thấy nước lụt đánh con gì

Mơ thấy nước lụt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
nước lụt 67, 68

Giải mã giấc mơ thấy nước lụt

Mơ thấy nước lụt tràn mặt đê là điềm được sống lâu , sung sướng

 

Mơ thấy lội trong lũ lụt là gặp buồn rầu, khó khăn, lo phiền.

Gặp cảnh bị lũ lụt là nguy hiểm trong kiện tụng.

Mơ thấy nước lụt, bạn nên đánh đề con 67, 68

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
hành kinh 67, 68
tinh trùng 07, 65, 88
đi vắng 05, 20, 25
trúng quả đậm 75, 84
bóng đá 62
đánh đĩ 57, 75
bộ mặt đẹp 22, 98, 39
đánh chết rắn 25
con mọt 05, 39
con sóc 19, 29, 79