Mơ thấy nói tục, Chiêm bao thấy nói tục đánh con gì

Mơ thấy nói tục

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
nói tục 41, 91, 46

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
máu 19, 69, 64
con trâu 03, 63, 86
đánh nhau đổ máu 00, 31, 34, 75
giấy tờ ướt 26, 66
lợn cắn 17, 71, 61
bia mộ 50, 85
con khỉ 27, 72
cổng chào 20, 40, 80
máu 98,99,19
bị cướp 84, 84