Mơ thấy nói tục, Chiêm bao thấy nói tục đánh con gì

Mơ thấy nói tục

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
nói tục 41, 91, 46

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ăn trưa 01,02,92
bị giật dây truyền 65
nhiều mầu 78
khoe 56, 59
lớp học đông người 81, 84
cái thuổng 94, 96
người trèo bàn thờ 95, 59
giết người 47, 83
người yêu chết 45
đèn ông sao 44, 55