Mơ thấy nói tục, Chiêm bao thấy nói tục đánh con gì

Mơ thấy nói tục

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
nói tục 41, 91, 46

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cái thuổng 94, 96
Trúng số 00,88
cái làn 12, 26
ngồi gãi chấy 14, 15, 16
người đẻ khó 91
sang nhà láng giềng 42, 43, 64
gặp gà 33, 45, 57
con dòi 57
cái chậu 94, 32
dạy võ 56, 06