Mơ thấy nóc nhà, Chiêm bao thấy nóc nhà đánh con gì

Mơ thấy nóc nhà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
nóc nhà 86, 68

Giải mã giấc mơ thấy nóc nhà

- Chiêm bao thấy nóc nhà là điềm đi xa gặt hái được nhiều lợi.

- Thấy té từ trên nóc nhà xuống đất là có sụp đổ, hoặc bịnh liệt.

Mơ thấy nóc nhà, bạn nên đánh đề con 86, 68

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
hổ 78
bình 07
bà chửa 09, 29, 39
con cáo 48, 28
con vẹn 61, 62
cắt tóc nam 14, 54, 65, 45
con ngỗng 08, 83
hương đèn 06, 31, 63, 82
bóng rổ 2
con mọt 05, 39