Mơ thấy nóc nhà, Chiêm bao thấy nóc nhà đánh con gì

Mơ thấy nóc nhà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
nóc nhà 86, 68

Giải mã giấc mơ thấy nóc nhà

- Chiêm bao thấy nóc nhà là điềm đi xa gặt hái được nhiều lợi.

- Thấy té từ trên nóc nhà xuống đất là có sụp đổ, hoặc bịnh liệt.

Mơ thấy nóc nhà, bạn nên đánh đề con 86, 68

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
máy khâu 87, 78
chèo nóc nhà 48, 98
rơi kính đeo 25, 26, 27
quan tài 06, 56, 26
kim chỉ 11, 15, 94
bếp đun 40, 49
con lươn 56, 98
minh 07
phân người 31, 36, 63
trời mưa 29, 92