Mơ thấy nhà tối tăm, Chiêm bao thấy nhà tối tăm đánh con gì

Mơ thấy nhà tối tăm

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
nhà tối tăm 25, 65

Giải mã giấc mơ thấy nhà tối tăm

- Nếu bạn mơ thấy nhà cửa tối tăm là điềm báo con cái sắp bỏ đi hoang.

Mơ thấy nhà tối tăm, bạn nên đánh đề con 25, 65

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con ốc 16, 61
cơ may 79, 38
phân chia 02, 05, 31, 42, 41
rắn đất 38, 78
bó mặc 01, 10, 11, 16
cãi nhau 36, 37, 68
xem đánh nhau 89
rắn vàng 38, 83
xe máy đèo hàng 09, 90
mất dép 33, 81