Mơ thấy nhà mái bằng, Chiêm bao thấy nhà mái bằng đánh con gì

Mơ thấy nhà mái bằng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
nhà mái bằng 46, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
lá rụng 51, 59
đám tang 34, 35, 36
chuột bạch 02, 20
cơ may 79, 38
đánh nhau bằng kiếm 60, 61
mặc nhiều quần áo 79
thằng điên 79, 28, 78
người xa về 45, 57, 32
Xác chết nhiều 07, 38, 78
sửa lại hố xí 79, 70