Mơ thấy người xa về, Chiêm bao thấy người xa về đánh con gì

Mơ thấy người xa về

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người xa về 45, 57, 32

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con cua 67, 89
con muỗi 46
tàu thuyền 33, 38
cái giếng 92, 29
đôi chim bồ câu 02, 22
lá vàng 84, 48
lái ô tô 08, 63, 64
gặp đàn ông 26, 27
thôn quê 75, 57
thuốc lá 08, 85