Mơ thấy người xa về, Chiêm bao thấy người xa về đánh con gì

Mơ thấy người xa về

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người xa về 45, 57, 32

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
người ta đánh mẹ chảy máu đầu 63, 68, 64
bố nuôi 60, 70
bó mặc 01, 10, 11, 16
Nhà mới 03,68
dây xích 41, 46, 61
chim yểng 27, 72
ăn trộm 01,90
mua nhà 03, 68
con trai cho vàng 43
thanh kiếm 96