Mơ thấy người xa về, Chiêm bao thấy người xa về đánh con gì

Mơ thấy người xa về

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người xa về 45, 57, 32

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mũ cứng 56, 65
quét nhà 39, 43
mơ thấy bố chết nhưng bố chưa chết 87, 97, 67
mũi khoan 34, 54, 74
bắt cá ở suối 45, 54
ếch 86
cái thìa 54,63
bổ củi 83
chó cắn 29, 92, 93
Gián 49,01