Mơ thấy người xa về, Chiêm bao thấy người xa về đánh con gì

Mơ thấy người xa về

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người xa về 45, 57, 32

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
lửa đốt dế mèn 27, 72
hòm đạn 90, 95, 59
cây cổ thụ 50, 54
xem đám ma 25, 52
cánh cửa 28, 83
nhà ở bình thường 26, 66, 86, 96
đàn trâu 31, 51
con sáo 94
rùa biển 87, 45
yêu người lạ 70, 75