Mơ thấy người trèo cây ngã, Chiêm bao thấy người trèo cây ngã đánh con gì

Mơ thấy người trèo cây ngã

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người trèo cây ngã 33

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con rệp 98
con sóc 19, 29, 79
vàng mã 66, 86
con đỉa 05, 14, 45,43
cối giã giò 86, 48
kẻ trộm cậy cửa 79, 20
bà vãi 36, 76
tử vi 78
quan tài 06, 56, 26
thước kẻ 11, 05