Mơ thấy người trèo cây ngã, Chiêm bao thấy người trèo cây ngã đánh con gì

Mơ thấy người trèo cây ngã

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người trèo cây ngã 33

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
người mình thích 46, 47, 87
làm tình 19, 69
ngựa ăn 60,82
người cười 14, 21
cho tiền người khác 63, 72
hòm đạn 90, 95, 59
sách 38, 88
đi bộ đội 15, 53
nếm đồ ngọt 34, 39
con trâu 03, 63, 86