Mơ thấy người trèo cây ngã, Chiêm bao thấy người trèo cây ngã đánh con gì

Mơ thấy người trèo cây ngã

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người trèo cây ngã 33

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đi xích lô 92
ăn thịt người 83, 85
dây xích 41, 46, 61
súng 61
có kinh nguyệt 67, 68
con nai 34, 48
mũ sắt 77, 72, 27
xe máy đèo hàng 09, 90
ăn hàng 03,04, 52, 19
áo trẻ em 01, 00, 05