Mơ thấy người trèo cây ngã, Chiêm bao thấy người trèo cây ngã đánh con gì

Mơ thấy người trèo cây ngã

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người trèo cây ngã 33

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đi học 17
người già đến 56, 86
rắn vào nhà 22, 26, 30
chuyển nhà 14, 16
dông bão 08
người trèo bàn thờ 95, 59
cắt tóc nam 14, 54, 65, 45
nói chuyện với mẹ 57, 75
chăn gối 46, 47, 70
con ốc 16, 61