Mơ thấy người trèo cây ngã, Chiêm bao thấy người trèo cây ngã đánh con gì

Mơ thấy người trèo cây ngã

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người trèo cây ngã 33

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mơ thấy tình địch 62, 61
ăn mày 01
không mặc quần áo 18, 81, 48, 84
áo vét 95, 54, 59
cắt tóc 82, 83, 85
cá nướng 48, 68
rụng răng không chảy máu 03, 31, 32, 52, 62
nhà đất lợp rạ 82, 84
thang đổ 01, 48
bẻ gẫy dập vỡ 96, 04