Mơ thấy người tây, Chiêm bao thấy người tây đánh con gì

Mơ thấy người tây

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người tây 13, 43, 93, 98

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mặt nạ 30, 35, 32
ngọc hoàng 05, 15, 17, 95
em bé 09, 67
gặp người thân 70, 75, 78
máu chảy nhiều 84, 86, 38
trông thấy hai đống cứt tròn 01, 02, 20
bán hàng 18, 28, 98
dùng lửa đốt súc vât 48
sập nhà 30, 86
cưới vợ 70, 65, 69