Mơ thấy người tây, Chiêm bao thấy người tây đánh con gì

Mơ thấy người tây

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người tây 13, 43, 93, 98

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
gà thịt rồi 28, 36
củ khoai 75, 95
rơi kính đeo 25, 26, 27
biển cạn 57, 58
con trâu 03, 63, 86
đền cổ 46, 66
tiền hai trăm 12, 78, 89
lá thư 75, 76, 83
diều hâu 68, 67
ăn mày 01