Mơ thấy người tàn tật, Chiêm bao thấy người tàn tật đánh con gì

Mơ thấy người tàn tật

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người tàn tật 93, 91

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
quả 26, 60
cái bình 85
thanh sắt 19, 09
hai chữ số 64, 47
trứng vịt 24, 42
nghĩa địa 12, 72, 92
nằm đất 92
đàn bà ghen 09, 23
con gà 33, 45, 57
con chó nhật 76