Mơ thấy người tàn tật, Chiêm bao thấy người tàn tật đánh con gì

Mơ thấy người tàn tật

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người tàn tật 93, 91

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ông trời 37
cái màn xanh 14, 41
được vàng 10, 04, 15, 75
thi đỗ 06, 00, 62
phóng sự 25, 50, 55
con gián 01, 49
củ cà rốt 01, 51
thaất vọng 12, 71, 64
xem kịch 13, 63, 35
con rệp 98