Mơ thấy người tàn tật, Chiêm bao thấy người tàn tật đánh con gì

Mơ thấy người tàn tật

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người tàn tật 93, 91

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
hát văn 25, 50, 51
sổ điểm 30, 35
cho con xe 69, 96, 64
sông 06, 01
lâu đài 82, 87
rắn đất 38, 78
xây bể nước 21, 26, 32
khung xe đạp 89
người già đến 56, 86
thang đổ 01, 48