Mơ thấy người tàn tật, Chiêm bao thấy người tàn tật đánh con gì

Mơ thấy người tàn tật

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người tàn tật 93, 91

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
anh em trai 01
hương đèn 06, 31, 63, 82
cái bàn 95
Nhà mới 03,68
xe lu 31, 41
dây xích 41, 46, 61
chuột đồng 15, 51
chấy rận 78
đời đẹp 66, 67, 61
yêu bạn thân 12