Mơ thấy người tàn tật, Chiêm bao thấy người tàn tật đánh con gì

Mơ thấy người tàn tật

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người tàn tật 93, 91

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cho con xe 69, 96, 64
biếu cụ 85, 58
đi ỉa chảy 01, 06
sông ngòi 42
yêu quái 17, 30, 39
từ giã 31, 32, 87
con thỏ 08, 48, 69
phân người 31, 36, 63
đậu 07
giêt lợn 82, 32