Mơ thấy người tàn tật, Chiêm bao thấy người tàn tật đánh con gì

Mơ thấy người tàn tật

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người tàn tật 93, 91

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chơi tú lơ khơ 03, 62
vé thưởng 29, 86
người bệnh 58, 85, 80
cá vàng 20, 29
động chạm của quý của đàn bà 65, 63
hoàng tử 83, 38
nhìn thấy máu người chảy 09, 54
hành kinh 67, 68
lai gái 14, 41
cá chuối 59