Mơ thấy người tàn tật, Chiêm bao thấy người tàn tật đánh con gì

Mơ thấy người tàn tật

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người tàn tật 93, 91

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
dọn nhà vệ sinh 26, 62
con ong 16, 56, 96
kiến cắn 29
mèo con 02,50
chim bay 71, 72,67
nhà trong rừng 02, 18, 51
nhà mái bằng 46, 64
cá trắng 05 - 50
ve gái 65, 63
trẻ con cãi nhau 89, 98