Mơ thấy người tàn tật, Chiêm bao thấy người tàn tật đánh con gì

Mơ thấy người tàn tật

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người tàn tật 93, 91

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
lúa gạo 08, 80
bát ngọc 30, 70
bị đấm 58
cái dấu 25, 75
tờ giấy 89, 39
xây bể nước 21, 26, 32
khí giới 70
lợn cắn 17, 71, 61
chú tiểu 36, 76
nhận tiền của người con gái 88