Mơ thấy người tàn tật, Chiêm bao thấy người tàn tật đánh con gì

Mơ thấy người tàn tật

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người tàn tật 93, 91

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mơ thấy mẹ chết nhưng mẹ chưa chết 26, 16, 36
người đẻ 49, 54
mẹ con 63, 20
Trang điểm 04,53
bóng đen 58
nhặt được vàng 00, 01, 10
nhà tối tăm 25, 65
cá chạch 85
nhà bán hàng 24, 64, 78
bánh ngọt 52, 02