Mơ thấy người tàn tật, Chiêm bao thấy người tàn tật đánh con gì

Mơ thấy người tàn tật

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người tàn tật 93, 91

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
Đi hát karaoke 12,34
dạy võ 56, 06
ngôi mộ 36, 76
trèo tường 56
thấy người bị ám sát 22, 37
khó đẻ 91, 96, 19
ngựa ăn 60,82
chồng ngoại tình 90, 87
giáo viên 52, 57
áo len 34, 84