Mơ thấy người tàn tật, Chiêm bao thấy người tàn tật đánh con gì

Mơ thấy người tàn tật

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người tàn tật 93, 91

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ngủ với người khác phái 45, 54
sinh em bé 09, 63
hỏng chắn bùn xe đạp 53, 54
sổ điểm 30, 35
heo đẻ 38, 49
bữa ăn một mình 74, 31, 84, 14, 16
chó con 05, 75
bình 07
con hạc 17, 57
Có bầu 85,37