Mơ thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu, Chiêm bao thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu đánh con gì

Mơ thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người ta đánh mẹ chảy máu đầu 63, 68, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
dọn nhà vệ sinh 26, 62
nhà ở bình thường 26, 66, 86, 96
nước lụt 67, 68
buông chuối 70, 72
quạt trần 82
không mặc quần áo 18, 81, 48, 84
con ó 76
đám ma 34, 35, 36
đánh chết rắn 25
con trai đầu lòng 79