Mơ thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu, Chiêm bao thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu đánh con gì

Mơ thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người ta đánh mẹ chảy máu đầu 63, 68, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nhà ngói đỏ 84, 92
con cọp 78
bóng rổ 2
cò xanh 02, 73
cây cảnh trong nhà 06
thi đỗ 06, 00, 62
mèo đẻ 01, 23, 62
mẹ bế con gái 64, 14
thước kẻ 11, 05
khăn màu hồng 04, 24