Mơ thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu, Chiêm bao thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu đánh con gì

Mơ thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người ta đánh mẹ chảy máu đầu 63, 68, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
thầy cúng 40, 45
mơ trẻ con chết 46
mất xe tìm thấy 28, 82, 92
cháo lòng 49, 97
con dệp 82, 85
bữa ăn một mình 74, 31, 84, 14, 16
thằng điên ngồi xe 31
nghi ngờ vàng giả 60
ong vàng 16, 56, 96
chuyển nhà xí 9