Mơ thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu, Chiêm bao thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu đánh con gì

Mơ thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người ta đánh mẹ chảy máu đầu 63, 68, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
quả khế 07, 70
báo 26, 62
cơ may 79, 38
nhà sư 16, 61, 36
ăn hàng 03,04, 52, 19
chuối 15, 05, 95
lái xe 08, 63, 64
gặp cây đa 09, 05, 12
người trèo bàn thờ 95, 59
bát nhang 02, 52, 24