Mơ thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu, Chiêm bao thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu đánh con gì

Mơ thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người ta đánh mẹ chảy máu đầu 63, 68, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bếp củi cháy to 96, 21
cứu thương 05, 06, 56
ăn uống 83, 87
cười với nam 09, 59
hầm tối tăm 87, 82, 72
Con tim 11, 31, 51, 71
mất trộm 01, 03, 43
quan tài có xác chết 74, 21
đi lang thang 92, 29
củ khoai 75, 95