Mơ thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu, Chiêm bao thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu đánh con gì

Mơ thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người ta đánh mẹ chảy máu đầu 63, 68, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
rổ đỗ 28, 48, 86, 68
vào vườn 09, 90
nhà to 51, 89
nhà nghỉ mát 32
sang nhà láng giềng 42, 43, 64
có người thích mình 46, 47, 87
cái tẩu 26, 75, 21
địa ngục 94, 95
nhà hộ sinh 37, 71, 73, 79
gặp người thân 70, 75, 78