Mơ thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu, Chiêm bao thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu đánh con gì

Mơ thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người ta đánh mẹ chảy máu đầu 63, 68, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
sửa lại hố xí 79, 70
chim bay vào nhà 56, 80
xe máy đèo hàng 09, 90
Bẻ ngô 53, 35
cười với phụ nữ 07, 09
bóng đèn 73, 48
hai thằng ăn cắp 26, 62
chim bay 71, 72,67
quả bưởi 01, 09, 20, 26, 30, 70
rụng một chiếc răng 31