Mơ thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu, Chiêm bao thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu đánh con gì

Mơ thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người ta đánh mẹ chảy máu đầu 63, 68, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
giò chả 22, 42
bị bỏng vào tay 17, 21
quả rụng 89, 39
hôn nhau 00, 84, 74, 48
sấm sét 94, 95, 54
đấu võ 38, 39, 84
sóng thần 85
cây không hoa 75, 85
mình đỏ 72, 91
con ong 16, 56, 96