Mơ thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu, Chiêm bao thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu đánh con gì

Mơ thấy người ta đánh mẹ chảy máu đầu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người ta đánh mẹ chảy máu đầu 63, 68, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cái xích 79, 82
cưỡi ngựa 41
cầu vồng 04, 40, 45
lòng 09
bị đòi nợ 35, 53
vợ chồng cãi nhau 01, 02, 52
chim bồ câu 67, 77
cô tiên 17, 35, 19, 91
miệng 18, 81, 85
nhà ngói đỏ 84, 92