Mơ thấy người nù, Chiêm bao thấy người nù đánh con gì

Mơ thấy người nù

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người nù 62, 82, 68

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
lái buôn 32
cái thìa 54,63
đàn ông ăn mày 04, 45
mất trộm 01, 03, 43
nghe ô tô chạy 22, 77
con vịt 49
cái chậu 94, 32
con nhện 33, 73
sửa nhà 24, 26
yêu 75, 70