Mơ thấy người nù, Chiêm bao thấy người nù đánh con gì

Mơ thấy người nù

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người nù 62, 82, 68

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bán nhẫn vàng 67
chó cắn 29, 92, 93
mèo nằm ngủ 00, 58
nữ rụng răng 53, 03, 85
ăn dưa hấu 68, 84
con thỏ 08, 48, 69
con chuột nhà 17, 49
cây xoan 94, 45,49
mất dép 33, 81
cây khế 07, 70