Mơ thấy người nù, Chiêm bao thấy người nù đánh con gì

Mơ thấy người nù

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người nù 62, 82, 68

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con rết 00, 08, 20
hai bố con 32, 82, 98
xôi 23, 45
chó con 05, 75
thấy người cao lớn 31, 21
du lịch bằng ô tô 56, 65
chú tiểu 36, 76
Vàng 66, 86
con khỉ 27, 72
cái bình 85