Mơ thấy người nù, Chiêm bao thấy người nù đánh con gì

Mơ thấy người nù

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người nù 62, 82, 68

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
gội đầu 39, 83, 93
sổ rách bìa 45, 49
bàn cờ 14, 54, 74, 94
02
ba ba 76
Răng 56,32
trời mưa 29, 92
thợ làm bánh 03, 21
chai lọ 34, 50
hồn quỷ 95, 48