Mơ thấy người nù, Chiêm bao thấy người nù đánh con gì

Mơ thấy người nù

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người nù 62, 82, 68

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chồng ngoại tình 90, 87
mất của 35, 44, 66
mất trộm ti vi 15, 78
cờ bạc 28, 51, 01
gặp gà 33, 45, 57
cái cuốc 68, 69
có người thích mình 46, 47, 87
xiên cá rô 03, 50, 05
sửa nhà 24, 26
mình đánh người khác 07, 17, 27, 37, 67