Mơ thấy người nù, Chiêm bao thấy người nù đánh con gì

Mơ thấy người nù

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người nù 62, 82, 68

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
hát văn 25, 50, 51
đời đẹp 66, 67, 61
bàn thờ nghi ngút 89, 98
bướm 23
bia mộ 50, 85
Cá chết 73,46
mất ví 67
bóng đen 58
xác chết 69, 48
đe dọa 37, 73, 78