Mơ thấy người nù, Chiêm bao thấy người nù đánh con gì

Mơ thấy người nù

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người nù 62, 82, 68

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
trời xanh 37, 77, 78
bánh tẩm bột rán 53, 65
đám tang 34, 35, 36
nồi áp suất 84, 39
xe cẩu 26, 56, 76, 75
được tiền chia hai 05, 50
nói tục 41, 91, 46
cánh cửa mới đóng 42, 43, 52
lốp xe đạp 01, 08
nhà hộ sinh 37, 71, 73, 79