Mơ thấy người mù, Chiêm bao thấy người mù đánh con gì

Mơ thấy người mù

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người mù 82, 62

Giải mã giấc mơ thấy người mù

- Chiêm bao thấy người mù là phát giác được một việc trộm cắp hay mưu toan trộm cắp của mình.

- Thấy chính mình bị mù là có người trong thân chết.

Mơ thấy người mù, bạn nên đánh đề con 82, 62

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
gặp ăn xin 24, 76, 86
anh em họ 01
chấy đầy đầu 57, 59
yêu quái 17, 30, 39
ăn trộm 01,90
rắn màu đen 32, 72
dòng sông 42
cái miếu 63, 68
lội ao vớt bèo 08, 18
nghèo khổ 19, 14